Welkom op de COS website.

Het COS (spreek uit als sos) is in januari 2002 opgericht in Amsterdam. Het had en heeft als doelstelling het bevorderen van communicatie tussen de verschillende Spiegelkarperprojecten in Nederland.

Spiegelkarperprojecten in Nederland opereren in de regel onder de jas van een visrechthebbende; dat is meestal een Hengelsportvereniging of federatie. Het uitzetten van vis mag immers alleen gebeuren door degene die het visrecht heeft.

Een aantal terugkerende onderwerpen binnen het COS zijn:

- bediscussieren kwaliteit van geleverde (poot)spiegelkarpers

- afstemmen van uitzettingen

- uitwisselen van foto's van niet herkende spiegelkarpers

- helpen van beginnende projecten

- ontwikkelen van grafieken voor de groei van spiegelkarpers

- enqueteren van de SKP'en over hun bevindingen

De onderlinge communicatie vindt vooral plaats per e-mail.

Gemiddeld eens in de anderhalf jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd in Haarlem.

Sinds de oprichting heeft het COS nauw samengewerkt met de KSN (KarperStudiegroep Nederland). Uit die samenwerking is onder meer de Handleiding Spiegelkarperprojecten voortgekomen.

Die is nu aan zijn tweede herziene druk toe.