Wat is een spiegelkarperproject

Een spiegelkarperproject is een project waarbij op grond van een gedegen inventarisatie en op planmatige basis het percentage spiegelkarper binnen een karperbestand wordt verhoogd door middel van uitzettingen. Daarbij vindt altijd enige vorm van monitoring plaats.

Spiegelkarperprojecten spelen vooral op open wateren.

De projecten aangesloten bij het Centraal Overleg Spiegelkarperprojecten spelen op wateren met een minimale omvang van circa 20 ha. Het uitzetten van spiegelkarper zonder planmatige basis en waarbij geen enkele georganiseerde vorm van monitoring wordt toegepast wordt door het COS niet beschouwd als een spiegelkarperproject.

Om verdere verwarring te voorkomen spreken we over Spiegelkarperproject met een hoofdletter S als er op basis van het individueel fotograferen van spiegelkarpers monitoring plaatsvindt. Deze site biedt ruimte voor dit type projecten zoals verenigd in het Centraal Overleg Spiegelkarperprojecten.